Digitalització a les empreses, oportunitat o desafiament?

La percepció de la digitalització a les pimes espanyoles

La digitalització s’està convertint en un tema relativament comú de conversa, especialment entre emprenedors. A hores d’ara, poques persones romanen alienes a la seva importància. D’acord amb això, el 74% de les pimes manifesten que cada dia la seva rellevància empresarial creix.

Els processos i la relació amb els clients

Una de les possibles causes de que existeixin grups d’emprenedors espanyols que no atorguin massa rellevància a la digitalització és perquè l’entenen exclusivament com una transformació interna, molt centrada en els processos, però que encara no han interioritzat el canvi que suposa en les relacions amb els clients. Veiem que fins a un 81% de les pimes perceben avantatges en estalvis de temps i diners, però solament un 55% veuen en ella una ajuda en les relacions amb els clients.

Seria convenient una visió més integral de la transformació digital i més orientada al client. I, sí, això s’aconsegueix amb nous canals, experiències de consum i de pagament i formes d’atendre els clients, etc. Però no menys important és orientar cap a ells els processos interns.

 

Per què no convé deixar la digitalització per a demà?

Moltes pimes estan retardades. Les seves principals inversions en digitalització se centren en la connectivitat. Però de poc serveix millorar en connectivitat si no tenim cultura digital i donem ús a les noves eines.

Mentre aquestes pimes viuen en una letargia digital, unes altres del seu mateix sector o d’uns altres que poden entrar en competència, estan adoptant un enfocament diferent: observen, es formen, inverteixen, estudien les oportunitats i problemes de la digitalització, planifiquen com podrien ser els processos i les relacions amb els clients en el nou context, analitzen les necessitats de recursos humans, etc. La diferència entre aquestes maneres de conducta s’acaba manifestant en una progressiva pèrdua de competitivitat de les ressagades. Les transicions suposen costos molt elevats per a elles i, amb certa freqüència, no saben afrontar-les. No aprenen ni acumulen coneixement i, a la llarga, el més probable és que hagin de tancar.

Comentar