ELS DOCUMENTS EN FORMAT IMPRÈS

Avui en dia tots els documents es pengen al núvol i d’aquesta manera estan ben organitzats i segurs.  Encara que la majoria d’empreses cada vegada estan més digitalitzades, és important no deixar de banda la impressora, ja que hi ha certs documents que és necessari tenir-los en paper.

Documents fiscals

L’Agència Tributària pot requerir documents que justifiquin les dades reflectides a les liquidacions tributàries i d’impostos, com per exemple: factures, tiquets de costos i altres justificants. També hi ha la opció de digitalitzar-los, sempre i quan les aplicacions que s’utilitzen siguin homologades per l’Agència Tributària.

Llicències i permisos de l’empresa

Són molts els documents oficials que les empreses han de tenir a disposició en cas d’una possible inspecció: permisos mediambientals, llicència d’activitat, etc.

Els contractes

Les empreses estan constantment formant contractes, ja siguin de proveïdors, lloguers, entitats financeres, etc. En l’haver-se de firmar, és preferible amb bolígraf i guardar-los per si s’han de consultar. Tot i que se’n guarden en paper, cada vegada és més habitual conservar les còpies digitals.

Targetes de visita

Tot i que avui en dia hi ha moltes xarxes socials on es poden veure els perfils professionals de milions de persones, les targetes de visita perduren en format paper.

Escriptures

Les escriptures es realitzen en un paper exclusiu per documents notarials, i cada fulla és signada pel notari. Al final, s’enquaderna tot i es guarda en format paper, tot i que també és habitual tenir-ne còpies digitalitzades.

Contrasenyes dels comptes

Hi ha tants comptes diferents cada un amb el seu nom d’usuari i contrasenya, que és impossible recordar-les totes. El més recomanable és tenir-les anotades en paper per evitar que siguin robades per algun ciberatac.

Posts relacionats

Comentar