LA IMPORTÀNCIA DE LA CIBERSEGURETAT

CIBERSEGURETAT A LES EMPRESES

La tecnologia ha portat a les nostres vides, als nostres treballs, a les empreses, múltiples avantatges però també amenaces. Una de les amenaces més palpables és la que es refereix a la seguretat dels sistemes informàtics que usem tots els dies o amb els quals treballem. Els riscos que fins fa uns anys només eren visibles en la ficció, ja han arribat a la realitat quotidiana i les empreses sofreixen amenaces gairebé diàries de robatori d’informació amb la qual traficar o fer xantatge.

La ciberseguretat és una de les preocupacions més importants que tenen molts gestors d’empreses, ja que el robatori de dades a una empresa pot suposar un gran trastorn en la gestió diària d’aquesta, a més d’un important desemborsament econòmic per a poder tornar a recuperar-los.

COM FER FRONT A les AMENACES?

Una de les qüestions a tenir en compte per les empreses que s’enfronten a aquest tipus de situacions és avaluar quines possibilitats de risc té per a poder fer efectius els tallafocs necessaris per a lluitar contra ells. Les empreses han de ser conscients que el valor més important que tenen dins dels seus sistemes és la informació. Aquesta informació inclou les dades sobre els seus sistemes de producció, la seva organització, productes, inversions, exportació, importació, les seves plantes de producció, les seves plantilla, clients, etc. És a dir, tot el que gira al voltant d’una organització, el seu passat, present i futur és susceptible de ser robat o manipulat amb finalitats delictives per tercers. Això obliga aquestes mateixes empreses a comptar amb els millors sistemes de seguretat per a controlar aquestes amenaces que poden, fins i tot, condicionar la viabilitat de l’empresa.

Entre les eines que es poden implementar a les empreses per millorar els sistemes de seguretat informàtics passen, en primer lloc, per la formació en matèria de ciberseguretat dels membres de la plantilla que tinguin accés als sistemes perquè adquireixin rutines de treball que siguin efectives i sense riscos en el desenvolupament diari de les seves obligacions. A això cal afegir altres accions com la codificació de la informació, sobretot, en els sistemes o projectes que puguin resultar més vulnerables.

A més, l’ús de contrasenyes de difícil accés o l’ús de signatures i certificats digitals pot dificultar que els pirates informàtics accedeixin a la informació delicada. Hi ha altres qüestions igualment rellevants com comptar amb tecnologies que repel·leixin els atacs; realitzar còpies de seguretat i la utilització de sistemes de suport remot perquè les dades més importants de l’empresa no estiguin físicament en ella a fi de dificultar l’accés.

Protegeix la teva empresa

Comentar