LA IMPORTÀNCIA DE LA CONCILIACIÓ BANCÀRIA AUTOMATITZADA

Avui en dia a les empreses s’automatitzen molts dels seus processos, amb la finalitat d’estalviar temps. La conciliació bancària automatitzada n’és un exemple.

En què consisteix la conciliació bancària automatitzada?

És un procés que consisteix en verificar que no hi ha desacord entre els documents de comptabilitat i les operacions registrades a l’extracte bancari dels comptes de l’empresa. Es tracta de justificar cada un dels moviments bancaris amb les operacions de l’empresa, que hi hagi una factura per cada transacció feta. És un procediment que han de realitzar obligatòriament les empreses periòdicament.

Sovint es considera una tasca lenta, pesada, i poc important per l’empresa, però és un procés molt important ja que es tracta d’una eina de gestió i de control que proporciona informació important. Per tant, l’automatització de la conciliació bancària aporta molts beneficis a l’empresa.

Beneficis de la conciliació bancària automatitzada

– La reducció del temps: un dels beneficis més clars i més notables a l’hora de realitzar la conciliació bancària. Es necessita menys temps i menys personal, per tant, és més eficient.

– Optimització de la freqüència: gràcies a l’automatització es converteix en una tasca fàcil de dur a terme, i per tant, es pot realitzar amb més freqüència.

– S’eviten errors: al ser un procés digitalitzat, s’evita el factor de l’error humà.

– A l’hora d’escollir el software, hi ha moltes possibilitats i per tant pots trobar la que més s’adapti a la teva empresa.

Comentar