LA IMPORTÀNCIA DELS SERVEIS IT A LES PETITES EMPRESES

El més important a tenir en compte d’una petita empresa és que compta amb un pressupost reduït i és molt difícil pensar en l’externalització d’un servei en particular, ja que és costós. Per aquesta raó, la majoria de les empreses opten per un suport de serveis IT intern i realment no funciona bé.

El problema de les petites empreses amb serveis IT interns

Alguns negocis tenen gerents intel·ligents que troben un expert dins de l’organització amb habilitats específiques en l’àrea d’IT pel que fa a Internet i xarxes de dades. En general funciona a favor de la companyia, ja que s’elimina el cost de contractar personal qualificat addicional.

Aquest fet de vegades també pot resultar contraproduent. Atès que la persona a qui se li assignen tasques addicionals d’IT no és un expert en IT i no té algunes de les habilitats i coneixements especials, no sap realment quines accions prendre quan un si sorgeix un problema important. Per exemple, quan el servidor es bloqueja i es perden totes les dades, hi ha poques possibilitats que l’empleat sàpiga com recuperar totes les dades importants. Això pot costar al negoci molts diners en termes de temps i dades perduts.

Beneficis de la contractació de serveis IT

La majoria de les vegades el negoci haurà de buscar ajuda, la qual cosa implicarà consultar a un expert, i això costarà diners. Per tant, es pot dir que la contractació de serveis IT des de fora és una opció molt millor, ja que al final pot costar menys i beneficiar més. Les empreses poden beneficiar-se d’aquests serveis mitjançant la creació de xarxes de dades i l’adopció d’algunes mesures de seguretat que garanteixin la seguretat de les dades de l’empresa.

La contractació de serveis IT també ajudarà al negoci en reduir el temps d’inactivitat. És molt comú que les petites empreses utilitzin tecnologies de comunicació, correu electrònic i Internet. Aquests serveis s’enfrontaran a un temps d’inactivitat mínim, ja que sempre hi haurà suport disponible per solucionar problemes quan n’hi hagi. Una altra gran avantatge de contractar un proveïdor de serveis IT és que permet a les petites empreses equipar-se amb eines que els permetran expandir-se i créixer en el futur.

El personal de suport d’IT s’ha d’assegurar que el negoci estigui equipat amb el programari i les actualitzacions més recents i això assegurarà que el negoci es mantingui actualitzat amb els estàndards del mercat.

Consulta els serveis IT que oferim des de Mib Group i troba el que més s’adapta a la teva empresa: https://www.mibsage.com/serveis/manteniment/

Comentar