LA ROBOTITZACIÓ

Actualment els robots estan cada vegada més al dia a dia de les persones, però sobretot de les empreses. Això és degut al desenvolupament de les noves tecnologies. La seva presència és molt positiva a la gran majoria de les empreses, sobretot perquè agilitza molt les tasques i incrementa la qualitat de vida de la població.

 La robòtica

La robòtica es defineix com una branca de la tecnologia que estudia el disseny i construcció de màquines amb la capacitat de dur a terme accions realitzades per l’ésser humà o que requereixen intel·ligència.

Els crítics de la robotització

Per una banda, tot i tenir molts aspectes positius que aporten millores, hi ha qui no està a favor de la robotització. Segons ells, el més probable és que la robotització es desplegui a gran escala sense planificació, i si això passa es poden generar desequilibris als mercats laborals. Aquest fet pot portar a acomiadaments i desigualtats per aquells treballadors no qualificats o que no estan especialitzats.

Altres aspectes criticats són la creació de diferències socials o la contaminació del medi ambient.

Els favorables a la robotització

Per altra banda, els que donen suport a la robotització consideren que els robots no destrueixen els llocs de treball. Ho consideren com un canvi de rols. Els robots ocuparan llocs de treball que anteriorment ocupaven persones, però en conseqüència sorgiran nous llocs de treball relacionats amb el desenvolupament i manteniment dels robots.

Comentar