L’HUMANISME DIGITAL

Avui en dia al món empresarial hi ha dues tendències clau: la transformació digital i la percepció de l’empresa com un espai pel desenvolupament professional però també personal. El concepte d’humanisme digital es troba al mig de les dues tendències i a més és la manera de d’implantar-les tenint en compte les persones, un dels factors més valuosos de les empreses.

La transformació digital

Les persones, amb el seu lideratge, coneixement i capacitat de decidir són qui tenen el poder per transformar digitalment la cultura corporativa, és a dir, la transformació digital. L’ús que s’ha de fer de la tecnologia s’ha de centrar a la persona, i això implica formació i comunicació. La formació és important perquè l’empleat s’apoderi de l’ús eficient de les eines que té al seu abast, i la comunicació per gestionar la resistència al canvi.

Les tecnologies de la informació

Les tecnologies de la informació (TIC) han creat noves vies de comunicació entre les persones, per tant, també entre clients i equips de treball. Utilitzar correctament les TIC a la comunicació corporativa és molt important per no caure en el perill tecnològic de l’individualisme. Es dona veu als treballadors gràcies a les noves vides de comunicació.

Humanisme digital és sinònim d’utilitzar les tecnologies que tenim a l’abast per potenciar el talent i el benestar laboral. Per tant, no ens hem de digitalitzar, ens hem de transformar digitalment, i humanitzar la tecnologia.

Posts relacionats

Comentar