RAONS PER INVERTIR EN TECNOLOGIA INNOVADORA A LA TEVA EMPRESA

En un món tan globalitzat com el d’avui, la competència en els mercats incrementa ràpidament, i les empreses necessiten canvis constants. Es busca fer més amb menys. És per això que la tecnologia s’ha convertit en un punt clau per esdevenir un negoci innovador que permeti diferenciar-se de la resta.

Consells per millorar en innovació

  • Ser creatiu: pensar diferents que la resta, tenir una actitud innovadora per poder avançar.
  • Buscar l’especialització: obrir espais sense competència. El preu no sempre és un factor determinant si el que es ven és el millor.
  • Provar: provar molt fins que es troba el que es busca encara que no se sàpiga el que realment es busca.
  • Deixar-se ajuda: ajudar-se dels del teu voltant perquè ells són els que saben com millorar les coses.
  • Posar-se al lloc del comprador: tenir empatia cap al comprador, pensar en la seva lògica.

Els reptes de les empreses PIME

La innovació segueix sent un repte per les empreses PIME.  La tecnologia els serveix sobretot per modernitzar-se i com a eina per ser més eficients, per arribar millor als clients, desenvolupar millors productes i serveis, i per ajudar al dia a dia.

La tecnologia adopta diferents formes de software i hardware que ofereixen una gran quantitat de solucions.  Si una PIME es plateja comprar un software, veurà que hi ha diferents solucions per una mateixa funció, però no totes resolen els seus problemes de la mateixa manera.

Comentar